Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Společnost s obchodním názvem TEMIRA LTD [s.r.o] (majitel obchodního řetězce Aita) nese odpovědnost za zpracování osobních údajů návštěvníka/registrovaného uživatele a kontroluje zpracování jeho osobních údajů na stránkách svého elektronického obchodu - www.aitadance.com.

Pro zpracování Vaších údajů, jak popsáno níže, vychází TEMIRA LTD z těchto právních důvodů:

  • Plnění zakázky: Aby mohla být splněna zakázka návštěvníka/zákazníka na stránkách www.aitadance.com, je zapotřebí zpracování osobních údajů, které on/ona poskytuje při svém přihlášení a při registraci své zakázky.
  • Zákonné zájmy: Zpracování osobních údajů je nutné kvůli vyylepšení služeb TEMIRA LTD (zpracovní statistických údajů a neidentifikatelných údajů), pro zjištění pokusů o podvod a pro ochranu zákonných zájmů TEMIRA LTD.
  • Souhlas: Přihlášení uživatelé musí vyjádřit svůj výslovný souhlas s těmito účely zpracování: rozesílání informačních / promočních sdělení a, pouze na základě automatického zpracování – analýza jejich uživatelského chování (profily).

 

Zdokonalení našich služeb

Naším cílem je vždy nabízet to nejlepší při nakupování online. Abychom učinili návštěvy svých zákazníků na našich webových stránkách maximálně funkční, používáme tzv. „kukiny“. Kukiny (Сооkіеѕ) jsou malé textové soubory s informacemi, které se ukládají do Vašeho internetového prohlížeče (údaje o použitém jazyku, doba spojení, navštívené webové stránky) nebo do pevného disku při návštěvě těch kterých stránek. Používáme dva typy souborů cookie: potřebné a funkční.

  • Potřebné soubory cookie zajišťují funkčnost webových stránek tím, že poskytují možnost přístupu k profilu uživatele příslušných stránek a zpracování učiněných objednávek.
  • Funkční soubory cookie umožňují uložit preference uživatelů a zmapovat chování uživatelů webu.

Zákazník může nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby neukládal soubory cookie, nebo aby vymazal už uložené. Jestliže chcete využit těchto funkcí, můžete se obrátit na vývojáře internetového prohlížeče. Více informací naleznete na aboutcookies.org.

 

Informování, zpracování a cíle zpracování:

TEMIRA LTD informuje návštěvníka/registrovaného uživatele a pak návštěvník/registrovaný uživatel TEMIRA LTD potvrzuje, že je informován o tomto:

1). Zpracování osobních údajů - TEMIRA LTD bude zpracovávat osobní údaje registrovaného uživatele - zákazníka, jak byly jím ohlášeny při vytvoření jeho profilu a zakázky v registračním formuláři, aby byla splněna konkrétní zakázka přes náš online obchod. Kromě toho, jestli návštěvník/uživatel dal příslušný souhlas, bude moci TEMIRA LTD zpracovávat osobní údaje k rozesílání obchodních informací a promočních sdělení, a/nebo k vytvoření uživatelského profilu uživatele-zákazníka a k vylepšení zákaznického servisu a práce elektronického obchodu na stránkách www.aitadance.com

2). Online zakázky, druh osobních údajů a cíle zpracování:

А) Základní zpracování:

Uživatel/zákazník má možnost udělat online zakázku a ohlásit své osobní údaje jako registrovaný uživatel elektronického obchodu – zákazník/uživatel vytvořil uživatelský účet v našem online obchodu a jeho osobní údaje budou uchovávány v archivech společnosti, dokud nevyžádá jejich vymazání. Uživatel/zákazník může v jakoukoliv dobu měnit nebo upravovat své údaje, a to tak, že se přihlásí na svůj účet v www.aitadance.com svým uživatelským jménem a heslem.

K provedení jakékoliv transakce prostřednictvím elektronického obchodu TEMIRA LTD (www.aitadance.com) a k uskutečnění zakázek výrobků společnosti jsou vyžadovány: jméno a příjmení, adresa k dodání výrobků, kontaktní telefonní číslo, elektronická adresa (e-mail) zákazníka.

Cílem zpracování údajů je splnění konkrétní zakázky, komunikace s uživatelem-zákazníkem a rozesílání informačních sdělení, týkajících se etapy plnění zakázky, poskytování upřesnění v souvislosti se zakázkou a vůbec informací o uskutečněných nákupech, o dodávce zakázky na místo, ukázané uživatelem-zákazníkem, v případě nutnosti i informování o disponibilních zásobách na www.aitadance.com. Registrovaný uživatel je informován, že poskytování výše ukázaných povinných osobních údajů a také údajů o jeho transakcích, je nutnou podmínkou a předpokladem pro řádné splnění smlouvy o zakázce a dodávce výrobků a služeb. Proto se nevyžaduje souhlas uživatele-zákazníka pro toto konkrétní zpracování.

Každý uživatel-zákazník, který používá www.aitadance.com, je informován, že osobní údaje, související s přijetím, plněním a dodávkou zakázky, a také otázky, související s koupí výrobků od TEMIRA LTD a se zakázkami na www.aitadance.com, budou podrobeny zpracování za účelem obsluhy uživatelů/zákazníků, jak zaměstnanci TEMIRA LTD, tak třetími stranami, zhotoviteli při plnění dodávky, jménem společnosti v rámci plnění zakázky. Třetími stranami-příjemci jsou dopravní společnosti a společnosti pro individuální nebo hromadné dodávky. TEMIRA LTD vyžaduje od svých zaměstnanců, kteří podporují její webové stránky, a od svých partnerů, aby podnikli vše potřebná technická a organizační opatření (včetně vhodných politik a procedur pro zamezení odhalení osobních údajů návštěvníků/registrovaných uživatelů-zákazníků, kteří zpracovávají osobní údaje, disponují jimi a aplikují procedury ke spravování a zpracovávání osobních údajů, a to způsobem, který je zákonitý podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

B) Zpracování, jež vyžaduje souhlas:

а) Ke posílání registrovanému uživateli - zákazníkovi obchodních informací a promočních sdělení ze strany TEMIRA LTD a www.aitadance.com, je nutné, aby registrovaný uživatel/zákazník dal předem svůj výslovná souhlas.

Cílem zpracovávání údajů registrovaného uživatele - zákazníka je posílání obchodních a promočních sdělení firmou TEMIRA LTD registrovanému návštěvníkovi - zákazníkovi, dále poskytování speciálních akcí a slav na www.aitadance.com. Můžete stáhnout kdykoliv svůj daný souhlas a dále nedostávat taková sdělení od www.aitadance.com, tím, že pošlete svou žádost o to na e-mail office@aitadance.com.

b) TEMIRA LTD dále informuje svého registrovaného uživatele/zákazníka, že může zpracovávat jeho osobní údaje a dělat průzkumy, aby vylepšil své služby pro registrované uživatele/zákazníky. Jako součást tohoto procesu má TEMIRA LTD možnost identifikovat své potřeby a podnikat kroky, potřebné k propagaci svých výrobků a služeb, k vylepšení řízení své zákaznické základně, a k promotování svých výrobků. Aby mohli registrovaní uživatelé/zákazníci dostávat personalizované nabídky a informace na základě nákupů uskutečněných v online obchodu společnosti, musí dát svůj souhlas o analýze jejich spotřebního chování (profilování), která se děje výhradně cestou automatizovaného zpracování konkrétněji tyto údaje, získané z transakcí/chování uživatele-zákazníka na www.aitadance.com – zakoupené jím produkty; frekvence návštěv; produkty, které dal do košíku; demografické údaje, které ohlásil; historie zakázek.

Cílem tohoto procesu je optimalizace tržních zkušeností registrovaných uživatelů-zákazníků, jejich pobízení, v souladu s potřebami zákazníků TEMIRA LTD, dostávání registrovanými uživateli-zákazníky personalizovaných nabídek a informací, které se jich bezprostředně týkají, a také výzev k účasti, s odměnou nebo ne, na průzkumech o formování webových stránek společnosti TEMIRA LTD, o hodnocení tržních tendencí, výrobků a služeb na základě jími uskutečněných nákupů.

3). Odběratelé údajů:

O údajích, potřebných pro obsluhování každého z výše vyjmenovaných cílů zpracování a v rámci kompetencí každého odběratele, odběrateli údajů registrovaného zákazníka - uživatelů jsou nebo mohou být:

а) Kompetentní zaměstnanci TEMIRA LTD

b) Danové úřady a bankovní orgány v případě auditu

c) Externí spolupracovníci, poskytující internetové služby, úschovu a řízení zakázek, služby cool-centra, doručovatelské služby nebo skupinovou dodávku produktů, služby zjišťování produktů a analýzu dat z nákupů, kterým se předávají, s přísnými omezeními a procedurami, příslušné údaje k plnění jejich závazků.

4). Práva subjektu údajů:

Každý registrovaný uživatel může v jakoukoliv dobu uplatnit svá práva, ukázaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů 679/2016 a konkrétněji v jeho čl. 12-23q d v státní legislativě, především právo na onformce a na přístup k údajům, zpracovaným firmou TEMIRA LTD; právo na omezení zpracovávání jeho údajů; právo na korekci nebo na vymazání části nebo všech osobních údajů; právo vznést námitky, tj. postavit se proti zpracování svých osobních dat, a také právo přenositelnosti jeho údajů. Uplatnění vyjmenovaných práv se může uskutečnit podáním žádosti na elektronickou adresu office@aitadance.com

V případě uplatnění některého z výše vyjmenovaných práv registrovaného uživatele-zákazníka podnikne TEMIRA LTD všechna možná opatření pro vyřešení požadavků v rámci (1) měsíce ode dne podání. V tomto případě bude registrovaný uživatel - zákazník informován, že potřebné minimum jeho osobních dat bude zachováno, aby byly obhájeny zákonné zájmy společnosti.

5). Lhůta uchovávání osobních údajů:

Zapsané údaje registrovaného uživatele - zákazníka budou zadrženy a zpracovávány, dokud nevyžádá registrovaný zákazník vymazání svého účtu nebo, pro každé jednotlivé zpracování jeho údajů - dokud neohlásí odvolání svého souhlasu pro účely poskytování služeb TEMIRA LTD. Přesto některé potřebné osobní údaje, týkající se jeho vztahů s TEMIRA LTD, a také informace, souhlas a odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů, zbudou coby informace o registrovaném uživateli - zákazníkovi, aby byl zajištěn důkaz o zákonotosti zpracování jeho osobních dat firmou TEMIRA LTD, a aby byla zajištěna obhajo´ba v případě justičních nároků stran.

6). Zvláštní kategorie údajů:

Informujeme registrovaného uživatele - zákazníka, že TEMIRA LTD nehromadí citlivé osobní údaje (údaje ze zvláštní kategorie), ani nevyžaduje jejich odhalení pro účely www.aitadance.com.

TEMIRA LTD prohlašuje, že žádné jiné použití osobních údajů návštěvníka/registrovaného uživatele nebude konáno pro účely, odlišné od účelů, ukázaných v těchto pravodlech, bez předchozího informování a - v případě nutnosti - souhlasu.
Български English Ελληνικά Română Türkçe Српски češtiny Русский Deutsch Magyar kontakty

události | Přátelé | užitečné odkazy | Obchodní Sofia | Obchodní Plovdiv | Obchodní Varna | Obchodní Bukurešť | Obchodní Istanbul
Obchodní Belehrad | Obchodní Cluj-Napoca | mapa webové stránce | pro studii | knížky, DVD, CD
Ochrana osobních údajů